Bale dansçısının bir günü dışarıdan bakan biri için, günde en az 2 saat ders, 6-8 saat temsil provası işe geçer.

Bale, vücutla yapılan bir sanat olduğu için erken yaşta başlanması gerekir. Henüz eklemler sertleşmeden başlanması vücudun esnekliğe sahip olabilmesi açısından önemlidir. Eklemler ve kaslar hareketlerin yapılış şeklini doğru olarak ne kadar önce öğrenirse beyin o kadar kolay öğrenir ve unutmaz. Estetik ve ritm duygusu kişinin bir parçası olur.

ankara modern bale kursu

Yüzyıllar boyunca gerek anlatım gerek teknik gerekse içerik açısından gelişme gösteren bale 19’uncu yüzyılın sonu ve 20’inci yüzyılın başında modernleşen dünya görüşüne koşut eğilimler göstermeye başlamıştır. Ortaçağdan beri süregelen tüm kuralların temelden yıkılma felsefesi,  balede anlatılan konuların daha soyut veya daha güncel olmasına, anlatımda belli adım ve kalıpların dışındakilerin denenmesine, giysilerin bile hafiflemesine yol açmıştır. […]

Bale müziğe uyum içinde yapılan hareketlere dayanan bir duygu, düşünce ya da olayı, durumu anlatmak amacıyla yapılan dans sanatıdır. Vücut yumuşak, düzgün ve estetik bir biçimde kullanılarak yapılır. Bu sayede vücudun olumlu gelişimini, omurganın ve bacakların düzgün, esnek ve güçlü olmasını, kolların ve ellerin zarif olmasını sağlar.

Bale Tarihi - Dünya Dans Merkezi

Dans aslında insanlıkla beraber başlamıştır. Vücudu kullanarak, müzik eşliğinde çeşitli hareketler yaparak duygu, düşünce, arzu ve olayları anlatmak özellikle insanlara özgü bir iletişim ve anlatım biçimidir. Bugün bilebildiğimiz en eski çağlarda bile insanlar doğa olaylarına, inandıkları tanrılarına dansla dileklerini, teşekkürlerini dansla ifade etmişler ve tapınmışlardır.  Anadolu’da yaşamış olan Sümer, Hitit ve Frig  uygarlıklarında ve eski […]