Yoga
Yoga
Yoga binlerce yıl önce Hindistan’da ortaya çıkmıştır. Yoga ile ilgili ilk bilgiler, bir arkeolojik kazı sırasında ortaya çıkmış olan 5000 yıllık, üzerinde yoga yapan insan figürleri bulunan mühürlerdir. Yoga kelimesi sanskritçe’de “ birleştirmek veya bütünleşmek” anlamına gelir.Son zamanlarda batılı ülkelerde oldukça yaygın olan yoga daha çok bedensel hareketlerden oluşan bir sistem gibi görünse de esasında yoga öğretisi ASANALAR (yoga duruşları), PRĀNĀYĀMA (nefes), meditasyon, beslenme gibi pek çok koldan meydana gelir. Amacı bedeni ve nefes egzersizlerini kullanarak zihni dinginleştirmektir. Bütün bunların dışında yoga’nın kendine ait bir felsefesi vardır.

M.Ö 3. yüzyılda yaşamış olan ve yoga tarihinde çok önemli bir yeri olan “PATANJALI” kendi kaleme aldığı yoga Sutralarında yoganın sekiz basamaktan oluştuğunu söyler.

YAMA- Kişinin sosyal ve etik açıdan esas alacağı 5 temel ilke.
NİYAMA- Kişinin kendisiyle olan ilişkisinde esas alacağı 5 temel ilke.
ĀSANA- Fiziksel sağlık ve zihinsel dinginlik için uygulanan yoga duruşları.
PRĀNĀYĀMA- Nefes yoluyla yaşam enerjisini kullanmada ustalaşma.
PRATYĀHĀRA- 5 duyunun yanıltıcı etkisinin farkına varmak, arzuların tutsaklığından kurtulmak.
DHĀRĀNĀ- Odaklama. Zihnin bedendeki bir noktaya veya dışarıdaki bir objeye yoğunlaşması.
DHYĀNĀ- kendini tanıma içindeki gerçek beni keşfetmek. Meditasyon.
SAMĀDHI-  Birleşme. Bireysel zihnin kozmik zihin içine girmesi.

Yoganın pek çok türü vardır. Bunların içinde en çok bilinenleri Hatha yoga, Karma yoga, Bhakti yogadır. Ancak bunlar yukarıda belirtilen sekiz basamağın sadece belli maddelerini kapsayan yoga türleridir.

Yogayı düzenli olarak yapmak:

          Metabolizmayı dengeler.
          Kasları, eklem yerleri, iç organları ve sinir sistemini güçlendirir.
          Zihnin durulmasını
          Sakin ve sabırlı olmayı
          İnsanın öz benliğine kavuşmasını sağlar.
 Copyright © 2012 Dünya Dans Merkezi • Web Tasarım: AdaNET